Journalpligt

Ifølge Bekendtgørelse om autoriserede sundhedsperson er jeg forpligtet til at føre journal, der betales journalgebyr ved første behandling i klinikken.

Journalen har til formål at dokumentere og tilrettelægge din helt individuelle behandling. Journalen opbevares fortroligt , og jeg har som sundhedsperson tavshedspligt .

Alle patientjournaler skal gemmes i minimum 5 år, jeg spørger ind til medicin og sygdomme, da det kan have betydning for behandlingen.

Jeg er som statsautoriserede fodterapeuter og i kraft af min autorisation forpligtet til at holde mig opdateret på fagets områder. Jeg er også underlagt patientklagenævnet.

Statsautoriserede fodterapeuter er underlagt Styrelsen for patientsikkerhed, hvilket betyder, at der føres risikobaserede tilsyn på klinikkerne. Alle klinikker, der drives af statsautoriserede fodterapeuter, er derfor underlagt og påkrævet en høj hygiejne standard.

Min autorisation er derfor din sikkerhed for kvalitet og korrekt behandling.

CVR.: 38597094
© Copyright 2023 - Klinik for fodterapi v/Jannie Almegaard - All Rights Reserved
Betalingsmuligheder:
vi tager kontanterVi tager bankoverførsel
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram